קבוצות מורים ומחנכים

אנשים עוברים בחייהם משברים מסוגים שונים: קשיים במשפחה, מעברים, לידה, מחלה, פרישה וכדומה.

קבוצה ייעוצית מפגישה את האדם עם אנשים אחרים לקבלת תמיכה וללמידה משותפת.

עבודה עם צוות בית הספר

עבודה עם צוות בית ספר ממוקדת בהרחבת האמפטיה כלפי התלמידים. קשר מורה תלמיד הינו המנבא הטוב ביותר להצלחת התלמיד. הקבוצה תעלה את המודעות לכך ותקנה לצוות מיומנויות אמפטיות.

עבודה עם צוות גני הילדים

עבודה עם צוות גני הילדים ממוקדת בהרחבת האמפטיה כלפי הילדים בגן. קשר גננת ילד הינו המנבא הטוב ביותר ליכולת ההסתגלות של הילד. הקבוצה תעלה את המודעות לכך ותקנה לצוות מיומנויות אמפטיות.