קבוצות מבוגרים

קבוצות לאנשים בשינוי או משבר

אנשים עוברים בחייהם משברים מסוגים שונים, קשיים במשפחה, מעברים, גיל פרישה, וכו’. קבוצה ייעוצית מפגישה את האדם עם אנשים אחרים לקבלת תמיכה וללמידה משותפת.

מעוניינים לשמוע על קבוצות ההורים שלנו?