כיצד מתנהלת פעילות הקבוצה?

מפגשי הקבוצה מתקיימים בקבוצות קטנות של 6 עד 10 ילדים בקבוצה. הקבוצות מחולקות לפי קבוצות גיל.
פעילות הקבוצה היא סדרה של 22 מפגשים המתקיימים אחת לשבוע.
משך כל מפגש הוא כשעה.

לפני תחילת הפעילות

לפני תחילת הפעילות, תתקיים פגישת היכרות עם מנחה הקבוצה. במהלך הפגישה, המנחה והילד מכירים האחד את השני, מתבצע תיאום ציפיות, וכן בדיקה של התאמת הקבוצה לילד.

במהלך הפעילות

במהלך התקופה, המנחה יקיים פגישת מעקב עם ההורים שמטרתה לשתפם בתהליך שעובר הילד בקבוצה, ולסייע בהתמודדות עם הקשיים שעולים בבית ובבית הספר.

בתום הפעילות

  • המשתתפים משפרים באופן משמעותי את הרגשתם כלפי עצמם
  • משפרים במידה רבה הרגשה כלפי אחרים
  • מפתחים בטחון רב יותר בקשרים החברתיים שלהם
  • משפרים את יכולתם ליצור קשרים חברתיים ולפתח מערכות יחסים קרובות יותר
  • משפרים התנהגות