״ייעוץ וטיפול קבוצתי בילדים ומתבגרים תיאוריה, מחקר וטיפול״
הוא ספר שכתבה פרופ׳ (אמריטוס) שכטמן, לשעבר ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

השוואה בין טיפול פרטני וקבוצתי בעבודה עם הורים לילדים עם הפרעות קשב (מאמר באנגלית)


המחקר המשווה את השפעתה של התערבות פסיכודינמית על הורים לילדים עם הפרעות קשב בטיפול קבוצתי מול אימון פרטני. במחקר השתתפו 169 הורים, 45 באימון אישי, 93 בטיפול קבוצתי, ו31 ללא טיפול. המחקר בדק את השפעת ההתערבות על לחץ הורי, תפקוד הורי, תפיסת התמיכה החברתית, וקשר עם המטפל/קבוצה. הממצאים הצביעו על הישגים טובים יותר בכל המדדים בשתי צורות ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת ללא התערבות, אך ללא הבדל בין צורות ההתערבות-פרטני מול קבוצתי. במשתנה של לחץ הורי ההישגים היו טובים יותר בטיפול הקבוצתי. קשר למטפל ולקבוצה הסביר את רוב ההישגים. אנו נוטים להסביר את עליונות הטיפול הקבוצתי בנושא הלחץ ההורי  בדינמיקה שנוצרה בקבוצה, הלמידה הבין אישית והתמיכה.

השוואה של טיפול פרטני עם קבוצתי בעקבות התערבות עם ילדים עם הפרעות התנהגות (מאמר באנגלית)

המחקר בדק את יעילותה של התערבות פסיכודינמית בשתי צורות: פרטנית וקבוצתית. השתתפו במחקר 71 ילדים בקבוצות קטנות ו15- ילדים בטיפול פרטני. הממצאים על בסיס שאלונים הצביעו על שיפור בהתנהגות הילדים המטופלים ללא הבדל בין שיטות ההתערבות. בנוסף נותחו התגובות המילוליות של הילדים בהקשר להתנהגות תוקפנית. כל המפגשים שוכתבו וכל משפט נותח על ידי שני חוקרים מיומנים. התוצאות הצביעו על ירידה דומה ברמת התוקפנות של הילדים. בשתי צורות ההתערבות. בדיקה נוספת של התהליך הטיפולי הראתה שבקבוצות הייתה שכיחות גבוהה יותר בהתנסויות רגשיות, אלו יכולים להסביר את השיפור הדומה בהתערבות הקבוצתית. המסקנה המתבקשת היא שהתערבות קבוצתית יעילה באותה מידה כמו התערבות פרטנית וכמובן כדאית יותר מבחינה כלכלית.

פרופ' ציפי שכטמן מסבירה ב- Xnet מדוע חשוב לשים לב ולעזור לילדינו לפתח כישורים חברתיים

Why Do People Prefer Individual Therapy Over Group Therapy

Group Intervention with Aggressive Children and Youth Through Bibliotherapy

Social Competencies and Difficulties of Gifted Children Compared to Nongifted Peers-Shechtman

The contribution of bibliotherapy to the counseling of aggressive boys

Photo-Therapy to enhance self-disclosure and client-therapist alliance in an intake interview with Ethiopian immigrants to Israel